Evropské hodnoty a cíle Islámu

Evropské hodnoty a lidská práva

    Jaké že jsou naše evropské hodnoty? Jsou to demokracie, svoboda slova a lidská práva. Dnes jsou ve Velké Británii již v největších městech rozšířeny soudní tribunály šáríi. Islámské právo šáría potlačuje práva žen a dětí ve smyslu Deklarace lidských práv a svobod a je neslučitelná se západní demokratickou společností a všemi jejími hodnotami. Kdo tvrdí opak, lže nebo se nachází ve stavu politování hodné naivity.

Cíle Islámu

    Cíle Islámu se neslučují s pojetím západní demokratické sekularizované společnosti, jejíž právo je striktně odděleno od náboženského vyznání. Cíle islámu jsou jednoznačné. Infiltrovat a rozložit evropskou strukturu zevnitř, což je pro nás velmi nebezpečné. Následně Evropu přetvořit na striktně Islámskou zemi. Řekněme tzv. Federální Islámskou Sjednocenou Evropu. Což by bylo velice neblahé pro nás všechny – obyvatele Evropského kontinentu.

Budoucnost Evropy je v našich rukou, nikoliv v jejich!

    Uvědomme si, že budoucnost Evropy je v našich rukou, nikoliv v rukou Islámských náboženských fanatiků. Uvědomme si, že jsme to mi – občané Evropských států a starého kontinentu, kteří mohou zvrátit tento neblahý směr. Neblahý pro nás, naopak velmi přijatelný a radostný moment pro fundamentální fanatiky. Tito „lidé“ (pouze v uvozovkách) jsou pro Evropu velmi nepřijatelní a neblazí, jsou v našich zemích opravdu velmi nepatřiční!

Zpět