Islám v Evropě

Islám a problémy v Evropě

    Je nutné ukázat a zveřejnit jaké nebezpečí představuje rozmáhající se islám v Evropě. Dnes nedostatečně omezovaný příliv imigrantů z východních a především z arabských zemí, je vážnou hrozbou pro Evropu, zejména pokud přistěhovalecké skupiny vytvářejí izolované komunity a neakceptují západní zvyklosti. Jakkoliv politická korektnost velí taková fakta zatajit nebo obarvit do růžova, zůstává smutným faktem, že v zemích, kde imigrace přesáhla únosnou mez, jako je Velká Británie, Holandsko, Švédsko a další, je kriminalita ze strany přistěhovalců na denním pořádku.

Legislativa má svázané ruce

    Legislativa má v tomto ohledu svázané ruce a mnohá legislativní opatření naopak pozitivně diskriminují příslušníky ostatních etnik a zaštituje je zákonům proti diskriminaci. Jejich práva jakoby převyšovala práva občanů, kteří jsou v dané zemi doma. Je nezbytně třeba si uvědomit, a to platí pro všechny státy Evropy, že bezhlavá imigrační politika, která nedokáže zajistit integraci přistěhovalců do společnosti, připravuje budoucím generacím Evropy peklo na zemi.

Zpět