Proč je nutné bojovat proti islamizaci Evropy?

Musíme bránit svobodu a demokracii

    Chcete šťastně žít ve vyrovnaném světě? Chcete mít slušné zaměstnání, klidné bydlení a žít v bezpečí? Chcete aby vaše děti mohly beze strachu a pocitu ohrožení chodit do školy a studovat? Chcete zajistit svým dětem společnost, ve které budou žít bez atmosféry útlaku a náboženských tlaků? Pak věřte že je nutné bránit a ubránit naši svobodu a demokracii, před těmi kteří ji chtějí zničit.

Islám je totalitní náboženství

    Islám je totalitní náboženství, ve kterém neexistuje nic, co by se jen vzdáleně podobalo lidským právům. Zeptejte se pravověrných muslimů, co znamená slovo „islám“ – znamená to submise (ponížení) znamená to, že je třeba nekriticky konat vůli Alláhovu. Islám je náboženství které káže zavraždit každého, kdo v něj nevěří. Prorok Mohammed, když sledoval svoje vlastní sobecké zájmy, dal vzniknout náboženství, které netoleruje nikoho, netoleruje nic.

Islám a tolerance

    Jak řekl soudce šáríjského tribunálu ve Velké Británii – tolerance je dodržování toho, co je v souladu s Koránem. To co není vůle Alláhova, je automaticky to, co se mu protiví. Islám je náboženstvím kde křesťan, znamená nepřítel, kterého je třeba zničit a zabít, obrátit na víru nebo ho sedřít z kůže.

Islám jako světové náboženství

    Arabové, islamisté usilují o prosazení islámu, jako jediného celosvětového náboženství. Tomu je nutné se zabránit a tyto tendence odmítnout. Evropa vychází z tradic antiky a křesťansko - judaistického kulturního okruhu. Postmoderní společnost dospěla do stádia, kdy nevnímá bezprostřední nebezpečí, protože se cítí ve světě pevně zakořeněna. Ale ve skutečně stojí na chatrných hliněných nohách a může se okamžitě rozsypat, pokud nebude čelit nebezpečí, které jí hrozí právě teď.

Hodnoty demokracie a svobody slova

    Ty naše hodnoty demokracie, svobody slova a vyznání je třeba neustále hájit. Je nutné ukázat že islám nemá v Evropě místo. Odpovědnost teď leží na nás všech. Musíme konat a aktivně jednat ve prospěch celé Evropy a především ve prospěch národních států v Evropě.

Zpět