Fitna neuráží muslimy

Fitna neuráží muslimy a nelze tvrdit že si to Wilders vymyslel

    Fitna neuráží muslimy, nezesměšňuje je ani jejich svatou knihu. Skládá za sebou extrémní, ale reálné události. Nelze tedy říct, že si to Wilders vymyslel. Problém jeho díla je v manipulaci s fakty. Řada použitých záběrů nemá ukotvení v místě, v čase, ani kontextu. Pracuje s obecnými ikonami: na záběru vyhrožuje smrtí Židům muž, který mluví arabsky, má na hlavě turban a na sobě dlouhý hábit. Divák si proto logicky myslí, že je to důležitý, reprezentativní hlas muslimské komunity.

Židé jsou opice a prasata!

    Další příklad: hned zpočátku odpovídá 3,5letá holčička na otázky neznámé ženy. Mimo jiné řekne, že Židé jsou „opice a prasata“ a že se to píše v koránu. Co už se ale divák nedozví, je, jestli za „znalosti“ děvčátka může učitelka ve standardní školce, anebo její extremističtí rodiče, kteří ji to naučili. Jinak řečeno, jestli takhle vypadá každé muslimské dítě ve 3,5 roku - což se Geert Wilders snaží podsunout -, anebo zda jde o extrém. Tuto poznámku lze zobecnit na celý film: jednotlivé záběry nelze popřít, chybí jim ale nutný kontext. Wilders nicméně nehledal pravdu. Chtěl pomocí šíření atmosféry strachu mobilizovat většinovou společnost proti muslimům. A v tomto smyslu je Fitna nebezpečně u mně poskládaný kus.

Kateřina Hůlková

Zpět